Bạn đang ở đây

CÔNG TY CỔ PHẦN CDC HÀ NỘI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2019

09/01/2020

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và tình hình sản xuất của các doanh nghiệp nói riêng nhưng với sự nỗ lực, các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư cho sản xuất, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 31/12/2019, Chi Cục Thuế quận Hà Đông đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng các cá nhân, doanh nghiệp có sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2019.

Tại buổi lễ này, Công ty Cổ phần CDC Hà Nội vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hà Đông do "Đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2019", kèm theo Quyết định số 5321/QĐ-UBND.

Bằng khen Thuế Hà Đông

Nhận bằng khen Thuế Hà ĐÔng

Đây là sự ghi nhận của chính quyền và cơ quan Thuế đối với những đóng góp của Công ty Cổ phần CDC Hà Nội vào ngân sách của quận. CDC Hà Nội cam kết với các cấp chính quyền sẽ phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2020.