Bạn đang ở đây

CÔNG TY CỔ PHẦN CDC HÀ NỘI VINH DỰ ĐƯỢC TRAO TẶNG BẰNG KHEN CỦA CƠ QUAN BHXH QUẬN HÀ ĐÔNG

31/12/2019

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với số lượng người lao động hiện nay xấp xỉ 400 người. Mặc dù số lượng lao động lớn và ngày càng có xu hướng tăng nhưng Công ty luôn phối hợp tốt và thực hiện đầy đủ, kịp thời việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; không để xảy ra trường hợp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động. Do đó, công tác BHXH của CDC Hà Nội được cơ quan BHXH quận Hà Đông xem xét giải quyết các thủ tục, hồ sơ đúng thời hạn quy định góp phần chi trả kịp thời cho CBNV trong Công ty, đảm bảo quyền lợi cho người lao động một cách tốt nhất.


Ghi nhận sự nỗ lực của Công ty Cổ phần CDC Hà Nội, ngày 09/01/2020, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã tuyên dương và trao tặng Bằng khen cho CDC Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2018-2019 kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BHXH. Đây được xem là thành quả xứng đáng của tinh thần thượng tôn pháp luật, hoàn thành quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và xã hội.

Bằng khen BHXH CDC

Sự ghi nhận của các cơ quan Nhà nước là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho CDC Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát huy bản sắc doanh nghiệp sạch về pháp lý, ấm về tình người trong suốt hành trình dài của doanh nghiệp mình.