Dự án thi công

Khu nhà ở Hải Long Trang – Văn Giang

Tòa nhà hỗn hợp Cửu cao

Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Khu nhà ở Hải Long Trang – Văn Giang
Địa điểm Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Chủ đầu tư Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao
Quy mô 1 tầng hầm, 1 tòa 19 tầng
Phạm vi công việc Thi công phần móng, tầng hầm, thân: Kết cấu và Hoàn thiện kiến trúc
Khởi công 08/2021
Hoàn thành 06/2022