Kinh doanh vật liệu xây dựng

Đi tiên phong trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ mới. Những vật liệu xây dựng tiên tiến được CDC Hà Nội cung cấp được sử dụng trong nhiều công trình lớn hiện nay.