Tag Archives: Fast500

Video Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt nam 2020

Giải thưởng Fast500

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội là doanh nghiệp xếp hạng thứ 11 trong tổng số các doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ công bố “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2020 – Fast 500” do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối…

CDC Hà Nội đạt Top 11/500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Giải thưởng Fast500

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội được vinh dự xếp hạng 11 trong danh sách Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – FAST500 năm 2020.