Tag Archives: Top doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất việt nam

CDC Hà Nội đạt Top 11/500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Giải thưởng Fast500

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội được vinh dự xếp hạng 11 trong danh sách Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – FAST500 năm 2020.