Bạn đang ở đây

Đội ngũ lãnh đạo

16/07/2018

Đồng hành với sự lớn mạnh và thành công của CDC Hà Nội trong hơn 08 năm qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng Công ty Cổ phần CDC Hà Nội ngày càng phát triển.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Ngô Tấn Long Chủ tịch
2. Ông Lê Hồng Lĩnh Ủy viên
3. Ông Trần Văn Trường Ủy viên
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên
5. Ông Lê Văn Quang Ủy viên

 

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ông Trần Văn Trường Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Hồng Quân Phó Tổng giám đốc
3. Bà Đặng Thanh Trang Phó Tổng giám đốc

 

III. CÁC PHÒNG BAN 

1. Bà Đặng Thanh Trang  Giám đốc Ban Tài chính Kế toán
  Bà Nguyễn Thị Thủy Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán
1.1 Bà Đặng Thanh Trang  Kế toán trưởng
2. Ông Mai Đình Chất Giám đốc Ban Kế hoạch Thi công
2.1 Ông Nguyễn Mạnh Cường Phó phòng Đấu thầu (Phụ trách phòng)
2.2 Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng Kế hoạch Hợp đồng
2.3 Ông Phan Đức Giáp Phó phòng Quản lý Thi công (Phụ trách phòng)
  Ông Nguyễn Xuân Tài Phó phòng Quản lý Thi công
2.4 Ông Phan Văn Bé Trưởng phòng An toàn Lao động
  Ông Nguyễn Văn Duẩn Phó phòng An toàn Lao động
2.5 Bà Cao Thị Phương Trưởng phòng Kiểm soát Chi phí
3. Ông Nguyễn Hồng Quân Giám đốc Ban Đầu tư
3.1 Bà Nguyễn Ngọc Hiền Trưởng phòng Đầu tư
3.2 Bà Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng phòng Thẩm định và Quản lý Dự án

3.3 Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng Thiết kế

4. Bà Phạm Thị Thanh Xuân Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
5. Bà Đào Thị Thu Hương Phó phòng Hệ thống (Phụ trách phòng)
6. Bà Dương Thị Lan Anh Trưởng phòng Phát triển Thị trường
7. Ông Lê Văn Quang Tổ trưởng Tổ Trợ lý
8. Ông Nguyễn Khắc Thịnh Giám đốc Xây dựng Đội thi công số 01
9. Ông Trần Đình Mạnh  Giám đốc Xây dựng Đội thi công số 02