Bạn đang ở đây

Hợp tác nghiên cứu Đầu tư: Dự án THE CENTRE POINT & LOTUS PARK - HUE

Thứ năm, 30/08/2018

Hợp tác đầu tư dự án The Centre Point & Lotus Park

Phối cảnh tổng thể dự án The Centre Point & Lotus Park

Hợp tác đầu tư dự án The Centre Point & Lotus Park

Hợp tác đầu tư dự án The Centre Point & Lotus Park

Hợp tác đầu tư dự án The Centre Point & Lotus Park

 

 

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Tên dự án:

THE CENTRE POINT & LOTUS PARK - HUE

Tổng diện tích đất: 23 ha
Thời gian thực hiện: 2018 - 2022