Bạn đang ở đây

Hợp tác nghiên cứu Đầu tư: Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng biển Thuận An - Huế

Thứ năm, 30/08/2018

Hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng biển thuận an

Hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng biển thuận an

Hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng biển thuận an

 

CHI TIẾT DỰ ÁN

 

Tên Dự án: KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN THUẬN AN - HUẾ
Tổng diện tích đất: 200 ha
Diện tích đất chỉnh trang: 135 ha
Diện tích đất đô thị du lịch: 65 ha
Thời gian thực hiện: 2018 - 2025