Bạn đang ở đây

Tuyển dụng

Công ty cổ phần CDC Hà Nội tuyển dụng 02 cán bộ QS cho các dự án tại Hà Nội, thời gian ứng tuyển
Công ty cổ phần CDC Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Tổng thầu thi công xây
CDC Hà Nội tuyển dụng nhân sự cho vị trí Giám sát thi công phần hầm và kết cấu
CDC Hà Nội xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài