Tuyển dụng CDC

Trưởng nhóm QS

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội Khối văn phòng

Các Công trình Thi công tại Hà Nội

Mô tả công việc: – Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình. – Kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của các gói thầu. – Chủ trì, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ chất lượng, khối lượng các gói…

Chỉ huy phó

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội Khối văn phòng

Các Công trình Thi công tại Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: –  Kiểm soát quá trình triển khai thi công các các hạng mục (thô, hoàn thiện) trong khu vực phụ trách; – Giám sát việc thực hiện hợp đồng của thầu phụ thi công xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công theo đúng tiêu chuẩn quy định; –…

Chỉ huy trưởng

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội Khối văn phòng

Các Công trình Thi công tại Hà Nội

Mô tả công việc: –  Tổ chức triển khai thi công dự án; – Quản lý, điều phối và kiểm soát toàn bộ các hoạt động thi công tại dự án; – Chịu trách nhiệm trực tiếp trước ban lãnh đạo về chất lượng, tiến độ, an toàn trong quá trình triển khai thi công…

Cán bộ An toàn

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội Khối văn phòng

Các Công trình Thi công tại Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường chung tại công trường, đảm bảo an toàn về người, tài sản vào – ra công trường. – Quản lý các bảng hiệu an toàn, rào chắn, trang thiết bị thi công để đảm bảo vấn đề…

Chuyên viên Phòng Đấu thầu

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội Khối văn phòng

Tầng 17 Tòa nhà ADI, Khu TTCN Làng Nghề Vạn Phúc, Hà Đông , Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: –  Lập hồ sơ thầu mảng giá và khối lượng; – Lập dự toán, phân tích hồ sơ chào giá; – Tư vấn cho ban lãnh đạo các phương án chào giá và điều khoản hợp đồng; – Đánh giá các yêu cầu của hồ sơ mời thầu so với nặng…